Tandartscodes

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Consultatie en diagnostiek (C)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
b.9 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
b.10 Gebruik operatiemicroscoop
b.11 Gebruiksklaar maken praktijkruimte

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
b. Beetregistraties

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Mucogingivale chirurgie

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)