H37 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling.

€ 119,68

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het uitgebreidere autotransplantaat onderzoek, nadat uit het eerste onderzoek (H36) gebleken is dat een autotransplantaat haalbaar en zinvol is. Soms kan dat eerste onderzoek ook overgeslagen worden en direct met H37 gestart worden.

Dit (vervolg)onderzoek wordt in rekening gebracht door de tandarts die de behandeling ook zal gaan uitvoeren. Een deel van de handelingen kan worden uitgevoerd zonder dat de patiënt aanwezig is. Denk hierbij aan het opstellen van het autotransplantaat plan aan de hand van de bevindingen, het overleg en de terugrapportage aan de (verwijzende) zorgverlener, of het aanvragen van een machtiging bij de zorgverzekeraar.

Mochten er één of meer vervolgafspraken noodzakelijk zijn om het implantologisch plan te bespreken dan zijn die allemaal inclusief het H37 tarief.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het afnemen van een uitgebreide medische anamnese.
  • Diagnostiek die nodig is voor de implantologie behandeling, zoals o.a. bothoogte en botdikte metingen, welke implantaten geplaatst kunnen worden en de beoordeling voor de noodzaak van een boorsjabloon, paselement en/of proefopstelling.
  • Indien nodig nemen van afdrukken voor studiemodellen.
  • Uitgebreid voor- en inlichten van de patiënt over de autotransplantaat behandeling.
  • Het opstellen en bespreken van een behandelingsplan.
  • Het opstellen van de bijbehorende begroting.
  • Het aanvragen van een machtiging bij de zorgverzekeraar (indien van toepassing).
  • Uitgebreid overleg en/of terugrapportage naar andere zorgverleners (zoals de verwijzer).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Röntgenonderzoek. Vaak is een kaakoverzichtsfoto (X21, X22) of een 3D scan noodzakelijk (X25). Plannen van een implantat(en) op een 3D röntgenfoto (CT of CBCT scan).
  2. De tandtechniekkosten van het boorsjabloon, paselement of proefopstelling.