Anamnese

Een anamnese is een vraaggesprek met een zorgverlener waarin de patiënt naar aanleiding van specifieke vragen vertelt over de voorgeschiedenis en relevante zaken rondom een specifiek onderwerp.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de gezondheid, allergieën en medicatie (medische anamnese), maar ook over wat er in het verleden o.a. gebeurt is met het gebit, een prothese of tand of kies en alles daaromheen (tandheelkundige anamnese). Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat ook gevraagd wordt naar de leef- en werkomstandigheden en psychische factoren (o.a. stress), dit is een zogenaamde psychosociale anamnese.

Een anamnese kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen.