Hoe werkt de tandartsrekening?

Op de tandartsrekening staan alle handelingen die de tandarts heeft uitgevoerd tijdens uw bezoek. Deze handelingen heten prestaties. In Nederland hebben alle prestaties een eigen code. Zo’n code bestaat uit een letter en twee of drie cijfers. Als u wilt weten wat de codes betekenen, dan bent u op Mondzorgkosten aan het juiste adres.

Niet eens met de factuur? Vraag eerst uw tandarts om uitleg

Mondzorgkosten helpt u graag de tandartsrekening te ‘ontcijferen’. Wij leggen bijvoorbeeld uit wat de codes betekenen. Is het u toch niet duidelijk waarom een bepaalde code op de rekening staat of bent u het er niet mee eens? Vraag uw tandarts dan eerst om uitleg. Ook kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging van de tandarts: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).

Materiaalkosten

De maximale prijs die de tandarts mag vragen voor een behandeling wordt in Nederland bepaald door de overheid. Dat geldt in niet voor cosmetische mondzorg en alle (tandtechnische) materialen die de tandarts gebruikt. Bijvoorbeeld voor een kroon. De tandarts mag de kostprijs van het techniekwerk 1 op 1 aan u doorberekenen. Die ziet u dus als aparte post terug op de rekening.

Lees verder

Veel gestelde vragen

De maximale prijs die de tandarts mag vragen voor een behandeling wordt in Nederland bepaald door de overheid. In 2023 is er een 5-jarig experiment gestart waarbij bleken en facings voor cosmetische mondzorg een vrij tarief hebben. Elk jaar publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit een zogenaamde tariefbeschikking. Daarin staat wat een tandarts in rekening mag brengen en de bijbehorende maximumprijzen. Deze zijn ook op mondzorgkosten.nl te downloaden.

Voor tandtechniek en sommige materialen zijn geen maximumtarieven vastgesteld. Dit heeft te maken met de vele keuzes die er zijn; de keuzevrijheid mag niet beperkt worden. De tandarts mag echter lang niet bij alle codes techniekkosten aan u doorberekenen. Op Mondzorgkosten is duidelijk aangegeven wanneer de materiaal- en techniekkosten niet in het tarief zijn inbegrepen. De tandarts mag deze kosten dan aan u doorberekenen.

Lees verder over techniekkosten en de verschillende keuzes.

Vaak niet. Bij een aanvullende tandartsverzekering betaalt u geen eigen risico. De mondzorg voor kinderen wordt helemaal vergoed door de zorgverzekeraar. Een bezoek aan de tandarts is voor kinderen dus helemaal gratis.

Er is wel een eigen risico en soms ook een eigen bijdrage bij volwassen in het geval van verzekerde zorg uit de basisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn kunstgebitten, klikgebitten en bijzondere tandheelkunde.

Bij de jeugd tot 18 jaar wordt de normale tandheelkunde helemaal vergoed. Bij volwassenen is behalve bij volledige kunstgebitten er in principe geen vergoeding.

Alleen bij (volledige) kunstgebitten, klikgebitten bij ernstig geslonken kaken en bijzondere tandheelkunde bij ernstige afwijkingen en bijzondere situaties, is er mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vergoeding voor volwassenen.

Een aanvullende tandartsverzekering wordt vaak afgesloten om deze kosten vanaf 18 jaar te verzekeren. Deze verzekering dekt de tandartskosten dan (deels) tot een bepaald maximumbedrag per jaar.

Een assistent of mondhygiënist kan inderdaad (een gedeelte van) de werkzaamheden van de tandarts uit handen nemen. Door een gedeelte van de zorg uit handen te nemen kan de zorg efficiënter geleverd worden en daarmee dus beter betaalbaar worden. Mondzorg wordt ook vaak in teamverband geleverd.

In dat geval mogen wel dezelfde tarieven in rekening gebracht worden. De prestaties voor mondzorg zijn namelijk functioneel beschreven. Dat houdt in dat een ieder die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en via de tandartspraktijk declareren. Het maximumtarief dat in rekening gebracht mag worden voor de prestaties, is voor iedere zorgverlener die deze verrichtingen uit mag voeren hetzelfde.

De tandarts is verplicht om bij een behandeling die duurder is dan € 250, vooraf een begroting te geven. U kunt dan zien welke verrichtingen tijdens de behandeling worden verwacht en welke
bedragen daarbij horen. U kunt ook uw tandarts altijd vragen of er alternatieven zijn. Check vooraf welk deel van de begroting wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Soms heeft de tandarts daar software voor.

Komen er ook materiaal- en techniekkosten voor op de offerte, bijvoorbeeld van een kroon? Overleg
dan met uw tandarts over de keuzemogelijkheden, de prijs maar ook de duurzaamheid hiervan kan namelijk verschillen. Op Mondzorgkosten kunt u hier ook meer informatie over vinden.

Ook bij een bedrag lager dan € 250 kunt u uiteraard vooraf naar de kosten vragen. De tandarts kan u ook dan kunnen vertellen hoeveel de behandeling ongeveer gaat kosten.

Lees deze psoter voor je behandeling aan je gebit

Vaak is het wel een mogelijk om een goede inschatting te maken wat de vaste kosten in een jaar zijn, zoals controles, röntgenfoto's en gebitsreiniging. Daarnaast kan een er een indicatie gemaakt worden van het te verwachten werk de komende jaren, zoals vullingen en kronen. Maar er moet altijd rekening gehouden worden met wat onverwachte omstandigheden zoals een breuk of een ontsteking van het wortelkanaal. Uw tandarts kan helpen om daar ook een risico inschatting van te maken.

Op mondzorgkosten hebben we verschillende patiëntprofielen staan die mogelijk met u overeenkomen. Hierdoor kunt u zelf ook een gevoel krijgen bij de mogelijke kosten.

Downloads

Patiëntprofielen

151

Rayen, 28 jaar
Heeft een goed gebit en weinig problemen.

152

Chantal, 47 jaar
Krijgt dit jaar een brug

153

Anne, 33 jaar
Krijgt een wortelkanaalbehandeling en een kroon

154

Asha, 32 jaar
Krijgt na een val een implantaat en kroon

157

Max, 54 jaar
Krijgt een uitgebreide tandvleesbehandeling