Cosmetische mondzorg - experiment met vrije tarieven

Cosmetische mondzorg is niet (medisch) noodzakelijke mondzorg, maar zorgt er wel voor dat een mond er mooier uit kan zien. Deze mondzorg is dus niet nodig voor een het gezond maken of gezond houden van een mond. Voorbeelden van cosmetische mondzorgbehandelingen zijn bleken en facings.

Voor deze behandelingen loopt vanaf 2023 tot en met 2028 een experiment waarbij de tarieven vrij zijn. Dat betekent dat de tarieven per tandartspraktijk kunnen verschillen. Omdat niet elke facing hetzelfde is kan een tandartspraktijk ook verschillende prijzen voor een facing hanteren. Soms is er meer tijd nodig is om tot een fraai en zo veilig mogelijk eindresultaat te komen.

Cosmetische mondzorg alleen in een gezonde mond

Cosmetische mondzorg is alleen mogelijk in een gezonde mond. Tandartsen starten daarom altijd met een onderzoek om de mondgezondheid te controleren. Hiervoor worden 'normale' tandartscodes gebruikt. Soms is het nodig om eerst een andere behandeling uit te voeren om de mond gezond te maken, voordat de cosmetische behandeling kan worden gestart.

Voorwaarden cosmetische mondzorg

  • Een tandartspraktijk mag alleen de vrije tarieven rekenen als de praktijk is aangemeld voor het experiment bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Er wordt gewerkt volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg.
  • Vooraf wordt altijd een begroting gegeven
  • Er wordt voorlichting gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden, de risico’s en het te verwachten eindresultaat. De voorlichting vindt plaats aan de hand van deze checklist.
  • Facings en bleken voor cosmetische mondzorg kunnen vanaf een leeftijd van 18 jaar.
  • Voor een uitgebreidere cosmetische behandeling met facings geldt een verplichte bedenktijd van 1 week.
  • Alleen tandartsen mogen een cosmetische facing behandeling uitvoeren.
  • De behandeling moet er op gericht zijn om zo min mogelijk glazuur weg te slijpen (minimaal invasief). Daarom is soms een voorbehandeling met een (onzichtbare) beugel om de tanden rechter te zetten, aan te raden. Als tanden rechter staan dan hoeft er minder geslepen te worden.

Vergoeding cosmetische mondzorg

Cosmetische mondzorg wordt momenteel niet vergoed. Het bleken en de facing(s) betaalt u dus volledig zelf.

De behandelingen en diagnostiek die tandartsen nodig hebben om de mond voorafgaand te onderzoeken en eventueel gezond te maken, bestaan uit 'normale' codes. Deze codes kunnen uit de (aanvullende) verzekering vergoed worden afhankelijk van het pakket. Als er na de nazorgtermijn van 6 maanden onderhoud nodig is aan een facing, zoals bijvoorbeeld het opnieuw vastzetten dan is dat ook een 'normale' tandartscode die vergoed zou kunnen worden.

BTW op de rekening

Omdat deze cosmetische mondzorg (K-codes) niet nodig is voor een gezonde mond kan het zijn dat er 21% btw in rekening wordt gebracht. Dit is terug te vinden op de begroting.

Niet elke facing behandeling is hetzelfde. Sommige zaken zijn altijd inclusief in de prijs, maar andere zaken kunnen verschillen