Tandartscodes

Consultatie en diagnostiek (C)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Aanbrengen rubberdam
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
b. Beetregistraties

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Mucogingivale chirurgie

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)