P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 457,61

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het maken en plaatsen van een kunstgebit in de boven- en onderkaak. Deze twee kunstgebitten vervangen alle natuurlijke tanden en kiezen in beide kaken. Soms zijn er nog wortels in de kaak die als een soort van pijlers onder het kunstgebit dienen en steun en houvast geven. Het kunstgebit wordt dan een overkappingsprothese genoemd. Het is ook mogelijk om direct na het trekken van de (laatste) tanden en kiezen het volledige kunstgebit al te plaatsen. Dit wordt een immediaat prothese genoemd. Als er veel tanden en kiezen getrokken zijn dan verandert (slinkt) de kaak nog fors en wordt er eerst in die kaak een tijdelijk kunstgebit (P023) geplaatst.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • De (eventuele) eerste consultatie om het gedeeltelijk kunstgebit te bespreken en te plannen. Als er meer gedaan is tijdens die consultatie zoals een tandartscontrole dan kan dat wel gerekend worden (C002).
 • Nemen van de eerste afdruk.
 • Een standaard beetregistratie met was of een siliconenpasta.
 • Passen van het kunstgebit met de tanden en kiezen in was.
 • Overleg met de tandtechnieker.
 • Plaatsen van het kunstgebit
 • De eerste vier maanden nazorg (o.a. drukplekken) na plaatsen van het kunstgebit.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De tandtechniekkosten van het kunstgebit Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
 2. Een individuele (tweede of volgende) afdruk met of zonder randopbouw (P040).
 3. Een toeslag voor een tand of kies die vlak voor het plaatsen van het kunstgebit getrokken wordt (P045). Dit zijn er maximaal acht.
 4. Een toeslag voor een tand of kies die door het kunstgebit overkapt wordt (P046).
 5. Bijzondere beetregistraties met speciale apparatuur, zoals de pijlpuntregistratie (P042).
 6. Een toeslag voor in een aparte afspraak individueel opstellen van de voortanden of het passen van de voortanden waarbij dan ook opnieuw de beet wordt geregistreerd. Na deze afspraak volgt dan nog een afspraak waarbij alle tanden en kiezen in was worden gepast (P043).
 7. Een toeslag bij een zeer ernstig geslonken kaak waar een (implantaat) klikgebit eigenlijk de aangewezen behandeling zou zijn, maar waar (samen) gekozen is voor een normaal kunstgebit (P044).
 8. Nazorg na vier maanden na het plaatsen van het kunstgebit.

Bijzonderheden

Als het de verwachting is dat het kunstgebit ook met reparaties en opvullen niet langer dan vijf jaar meegaat dan moet eerst gekozen worden voor een tijdelijk kunstgebit (P023). Na overbrugging en in een stabielere fase kan dan het 'definitieve' kunstgebit alsnog gemaakt worden.

Onder prothetische nazorg wordt verstaan alle afspraken voor:

- Het controleren van de pasvorm van het kunstgebit
- Het aanpassen van het kunstgebit, bijvoorbeeld bij drukplekken of bij dichtbijten aanpassen van de hoogte van tanden/ kiezen.
- Het aanbrengen van een zachte laag (tissue conditioner)
- Het aan- of opvullen van het kunstgebit met (roze) kunsthars (rebasing / relining).

Verrichtingen P062, P063, P060, P064, P065, P061 en P067 kunnen daarom niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg. Behalve als er sprake is van een immediaatprothese (te herkennen aan P045). In dat geval mogen deze codes wel gedeclareerd worden.

Reparatie binnen vier maanden na plaatsing - Onzorgvuldig gebruik

Als er sprake is van onzorgvuldig gebruik en er zijn reparaties nodig dan kunnen de volgende codes wel binnen vier maanden in rekening gebracht worden: P068, P069, P070 en P071

De belangrijke stappen bij het maken van een kunstgebit