P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

€ 140,80

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Een boven of onder kunstgebit bedoelt als tijdelijke oplossing om de tijd te overbruggen tot het moment dat een meer definitief kunstgebit gemaakt kan worden. Het tarief is lager dan van een definitief kunstgebit.

In sommige gevallen kan namelijk nog geen goed kunstgebit gemaakt worden dat lang meegaat. Bijvoorbeeld als er nog veel tanden en kiezen aanwezig zijn die nog getrokken moeten worden. Als het de verwachting is dat er geen goed kunstgebit gemaakt kan worden dat minimaal vijf jaar meegaat dan is het de bedoeling dat eerst dit tijdelijke kunstgebit gemaakt wordt waarmee de genezingsperiode / instabiele fase overbrugt kan worden. Waarna vervolgens wel een definitief kunstgebit gemaakt kan worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • De (eventuele) eerste consultatie om het gedeeltelijk kunstgebit te bespreken en te plannen. Als er meer gedaan is tijdens die consultatie zoals een tandartscontrole dan kan dat wel gerekend worden (C002).
 • Nemen van de eerste afdruk.
 • Een standaard beetregistratie met was of een siliconenpasta.
 • Passen van het kunstgebit met de tanden en kiezen in was.
 • Overleg met de tandtechnieker.
 • Plaatsen van het kunstgebit
 • De eerste vier maanden nazorg (o.a. drukplekken) na plaatsen van het kunstgebit. Let op de uitzonderingen bij een immediaat tijdelijk kunstgebit (P045).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De tandtechniekkosten van het kunstgebit Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
 2. Een individuele (tweede of volgende) afdruk met of zonder randopbouw (P040).
 3. Een toeslag voor een tand of kies die vlak voor het plaatsen van het kunstgebit getrokken wordt (P045). Dit zijn er maximaal acht.
 4. Nazorg na vier maanden na het plaatsen van het kunstgebit.

Bijzonderheden

Als het de verwachting is dat het kunstgebit ook met reparaties en opvullen niet langer dan vijf jaar meegaat dan moet eerst gekozen worden voor dit tijdelijk kunstgebit. Na overbrugging en in een stabielere fase kan dan het 'definitieve' kunstgebit alsnog gemaakt worden.

Onder prothetische nazorg wordt verstaan alle afspraken voor:

- Het controleren van de pasvorm van het kunstgebit
- Het aanpassen van het kunstgebit, bijvoorbeeld bij drukplekken of bij dichtbijten aanpassen van de hoogte van tanden/ kiezen.
- Het aanbrengen van een zachte laag (tissue conditioner)
- Het aan- of opvullen van het kunstgebit met (roze) kunsthars (rebasing / relining).

Verrichtingen P062, P063, P060, P064, P065, P061 en P067 kunnen daarom niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg. Behalve als er sprake is van een immediaatprothese (te herkennen aan P045). In dat geval mogen deze codes wel gedeclareerd worden. Dit is vaak het geval bij een tijdelijk kunstgebit.

Reparatie binnen vier maanden na plaatsing - Onzorgvuldig gebruik

Als er sprake is van onzorgvuldig gebruik en er zijn reparaties nodig dan kunnen de volgende codes wel binnen vier maanden in rekening gebracht worden: P068, P069, P070 en P071