R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 35,20

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Een toeslag voor het toepassen van extra technieken en expertise om de maximale houvast van een tandtechnisch werkstuk bij het cementeren (lijmen) te bereiken. Deze houvast wordt retentie genoemd en is van toepassing bij inlays, onlays, plakbruggen, gegoten opbouwen en/of kroon- en brugwerk.

Tandtechnische werkstukken worden niet zoals vullingen direct in de mond gemaakt maar indirect buiten de mond en worden daarom ook wel indirecte restauraties genoemd.

De extra houvast aan deze indirecte restauraties kan op twee manieren bereikt worden.

1) Bij een keramisch (porseleinen) tandtechnisch werkstuk kan het materiaal van het werkstuk of de tand en kies zelf micro-mechanisch en chemisch bewerkt worden om de hechting van het cement te verbeteren. Om de toeslag te kunnen declareren moeten minimaal drie van de onderstaande vier technieken uitgevoerd zijn:

  • Zandstralen met voor de tandheelkunde bedoelde (kostbare) straalpoeders.
  • Het gebruik van porselein etsvloeistof. Een extra sterke variant waarmee porselein en (oude) witte vulling ge-etst kunnen worden.
  • Het impregneren van het werkstuk of witte vulling in de tand/ kies met silaniseervloeistof.
  • Het vastzetten (cementeren) met composietcement. Een kunststofcement waarvoor het tandweefsel kurkdroog moet zijn en er meer (lijm)stappen nodig zijn dan voor andere cementen.

2) Bij een metalen tandtechnisch werkstuk, zoals een gouden, inlay, onlay, plakbrugvleugel of kroon kan er een extra gat in het tandweefsel geboord worden waarin het werkstuk later met een uitstekende pin past. Zo ontstaat er meer (macro-mechanische) houvast en weerstand tegen loskomen. In sommige gevallen kan er ook een (ruimere) pin aan een keramisch werkstuk gemaakt worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Zandstralen, etsen (ook met porselein ets), silaniseren en cementeren met een composietcement.
  • De eerste pin van het tandtechnisch werkstuk.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De volgende pin in hetzelfde werkstuk. Voor elke pin mag de behandelcode R14 in rekening gebracht worden.
  2. Alle andere tandartshandelingen, zoals een rubberdam (C022).

Wat is verplicht?

Bij deze prestatiecode moet het elementnummer worden vermeld.

Bijzonderheden

Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 tot en met R13, R24, R34, R32, R33, R60, R61, R71, R74, R75, R78 of R79.

Extra retentie aan een glaskeramiek facing, porselein ets, normale ets, silanisatie, uitgebreide methode.

Cementeren porseleinen inlay met technieken van R14 (zandstralen, porselein ets, silaniseren, composiet lijm)

Metalen retentie pinnen bij gouden onlays. Links in de wasfase, rechts na gieten.