Retentie

Retentie betekent in de tandheelkunde over het algemeen 'houvast'.

Het wordt veel gebruikt bij vullingen, kunstgebitten of kronen. Wanneer gesproken wordt over de retentie van een kroon wordt bedoeld de hoeveelheid kracht die nodig is om de kroon van een tand of kies af te trekken. Exact gezegd de kracht die nodig is in de tegenovergestelde richting als de inzetrichting van de kroon. Daarnaast wordt ook wel het begrip resistentie gebruikt. Dit laatste slaat meer op de weerstand tegen loskomen of breuk bij krachten in andere richtingen.

Retentie wordt ook bij orthodontie gebruikt voor het vasthouden van het behandelresultaat. Bijvoorbeeld met een retentiespalk die achter de tanden is geplakt.

Toevoegen van groeven aan omslijping kies voor een kroon om de retentie te verbeteren