C001 Consult ten behoeve van een intake

€ 53,50

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het eerste bezoek van een nieuwe patiënt bij een (algemene) tandartspraktijk. Bij dat eerste bezoek is er naast een kennismaking ook tijd nodig voor het inrichten van en overbrengen van gegevens naar de patiëntenkaart. Dit tarief geldt niet voor verwezen patiënten die nog hun eigen (huis)tandarts houden.

Met daarnaast het bespreken van de wensen en het zogenaamde zorgdoel voor het gebit. Dit zorgdoel komt neer op het bespreken van: wat is de situatie nu en wat zou je willen investeren in tijd en geld om zaken met je tanden kiezen te bereiken of juist te behouden?

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • het aanmaken van een patiëntenkaart
  • het registreren van de status van het gebit door in de patiëntenkaart aan te geven waar tanden en kiezen ontbreken en waar vullingen, kroon- en brugwerk en implantaten en tandheelkundige aandoeningen als tandbederf zich bevinden (status praesens).
  • het afnemen en bespreken van een gezondheidsvragenlijst (medische anamnese).
  • het bespreken van het vervolgtraject, wat er allemaal gedaan moet worden om het zorgdoel te behalen, zoals ook de noodzaak voor verder aanvullend onderzoek.
  • het bepalen en bespreken van het zorgdoel.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Het geven van voorlichting, (M01), het schoonmaken / reinigen van het gebit (M03) of evalueren van de mondhygiëne (M02).
  2. Het herstellen of oplossen van andere tandheelkundige problemen zoals o.a. het opnieuw vastzetten van een kroon of bijvoorbeeld de reparatie van een vulling.
  3. Het opvragen van meer (externe) medische informatie indien noodzakelijk en het overleg met een huisarts of medisch specialist hierover (C010).
  4. Röntgenfoto's (x-codes).
  5. Uitgebreid specifiek of aanvullende vervolgonderzoek, onder andere op het gebied van een integraal behandelplan, implantologie, tandvleesproblemen, wortelkanaalbehandelingen en kaakgewrichtsproblematiek. Het volgende vervolgonderzoek kan niet op dezelfde dag plaatsvinden vanwege te veel overlap: E02, E03, G21, T012, J010, C002, C003, C012, C014, C015.

Bijzonderheden

Dit tarief kan niet niet in rekening worden gebracht bij de intake van een verwezen patiënt en ook alleen in rekening gebracht worden bij een patiënt met blijvende tanden en kiezen in de mond. Dat betekent dat bij een eerste bezoek jonge kinderen met alleen een melkgebit en patiënten met een volledig kunstgebit in de onder- en bovenkaak, hier niet onder vallen.