T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 179,00

Wat is het?

Een parodontiumstatus is een uitgebreid overzicht waarop de diepte van de ruimtes tussen de tanden en het tandvlees, de zogenaamde pockets, staan genoteerd. Van elke tand of kies wordt de pocketdiepte op zes punten rondom gemeten en genoteerd. Daarnaast worden ook andere belangrijke zaken rondom de steunweefsels van de tanden en kiezen in de status opgeschreven.

Bij de controles in de tandartspraktijk wordt regelmatig de gezondheid van het tandvlees gescreend. Als blijkt dat er pockets aanwezig zijn van 4 millimeter of meer (PPS score 2 of 3). Dan kan het ook verstandig zijn om dit verder in kaart te brengen om dit verder in kaart te brengen en een paro-traject te starten. Dit traject start met de parodontiumstatus en maken van een parodontaal behandelplan.

Bij dit uitgebreide vervolgonderzoek wordt de gezondheid van het tandvlees en de aanhechting van de tanden en kiezen in de kaak beoordeeld en besproken. Mogelijke oorzaken worden achterhaald, adviezen worden gegeven en een plan voor een tandvleesbehandeling wordt voorgesteld.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Een vraaggesprek over de (ziekte)geschiedenis van de patiënt, psychosociale aspecten en de zorgvraag. In het gesprek kunnen vragen gesteld worden over:
  - de geschiedenis van het gebit, ook wel tandheelkundige anamnese genoemd.
  - de algemene gezondheid, ook wel medische anamnese genoemd. (o.a. ziekten, medicatie en overgevoeligheidsreacties).
  - en de omgevingsfactoren (o.a. roken, stressfactoren, voedingsfactoren).
 • Het verkennend sonderen van de pocketdiepte bij alle aanwezige tanden en kiezen en het op zes punten noteren van de pockets met een diepte van 4 mm of meer.
 • Het noteren van de locaties met bloeding na het sonderen.
 • Het vaststellen van het poetsniveau, ook tussen de tanden (mondhygiënische zelfzorg).
 • Het stellen van de tandvleesdiagnose en het inschatten van de prognose van (aangetaste) tanden en kiezen.
 • Het opstellen van een behandelplan voor het tandvlees (parodontaal behandelplan).
 • Het bespreken van de bevindingen en het behandelplan met de patiënt.
 • Het verstekken van algemene informatie aan de patiënt.
 • Het bespreken van het belang van een goed poetsgedrag (mondhygiëne) en indien nodig verwijzen naar een andere tandarts of mondhygiënist.
 • Eventueel overleg met andere zorgverleners (o.a. tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, huisartsen, medisch specialisten).
 • Het meten en vastleggen van gegevens over
  - teruggetrokken tandvlees, ook wel recessies genoemd.
  - wortelsplitsingen, ook wel furcatieproblemen genoemd
  - en hoe beweeglijk de tanden en kiezen zijn, ook wel mobiliteit genoemd.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenfoto’s.
 2. De kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

Bijzonderheden

Een parodontiumstatus kan niet in combinatie met C002, C003, C010, C012, M40, M01, M02 en M03 in rekening worden gebracht. Dit in verband met overlap tussen de codes.

Voorbeeld van een paorodontiumstatus

Uitgebreide uitleg over een parodontiumstatus