M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,52

Wat is het?

De meeste tandheelkundige problemen zijn te voorkomen als gezond wordt geleefd en het gebit op de juiste manier verzorgd. Daarom is het van belang dat er voorlichting en/of instructie wordt gegeven als dat nodig is. Deze voorlichting kan voor iedereen weer anders zijn en is dus 'toegesneden' op de patiënt.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het kleuren van de tandplak.
  • Het vastleggen van de plakscore (plakindex).
  • Het geven van voedingsadviezen.
  • Het afnemen van een voedingsanamnese (vragenlijst).
  • Het geven van voorlichting over het afleren van negatieve gewoontes (roken, duimen etc).
  • Het maken, vastleggen en analyseren van de QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorger(s). QLF is een digitale techniek om plak in kaart te brengen en/of tandbederf activiteit vast te leggen.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle overige tandartshandelingen.

Bijzonderheden

De code M01 wordt per tijdblok van 5 minuten in rekening gebracht en (naar evenredigheid) afgerond. Dit betekent dat 17 minuten behandeltijd naar beneden wordt afgerond en 18 minuten wordt naar boven afgerond. In dat laatste geval staat op de rekening dan viermaal de code M01.

Bij behandeltijd gaat het om de 'directe behandeltijd'. Dat is de tijd waar u zelf bij aanwezig bent en ook behandeld wordt. Het doen van de administratie, zoals de facturatie hoort daar niet bij. Het is wel zo dat voor een goede behandeling de mondzorgverlener ook algemene vragen stelt, zoals over uw gezondheid (medische anamnese) of over uw mondgezondheid (tandheelkundige anamnese). De bevindingen hiervan worden genoteerd in het dossier tijdens de behandeling.

Deze code mag samen met een periodieke controle in rekening gebracht worden als de voorlichting langer dan 5 minuten in beslag heeft genomen.

Instructie gebruik electrische tandenborstel

De QLF methode kan digitaal laten zien waar de tandplak zit