Bloedingsneiging

De bloedingsneiging of ook wel 'bloeden na sonderen' genoemd, geeft de mate van ontsteking van het (buitenste) tandvlees weer.

Als er tandplak blijft zitten of er zijn andere irriterende zaken bij het tandvlees, dan ontstaat er een ontsteking van het tandvlees. Dit uit zich in eerste instantie in bloedend tandvlees (gingivitis), maar kan ook in een later stadium leiden tot botverlies bij tanden (parodontitis) en implantaten (peri-implantitis).

De tandarts of mondhygienist kan met een pocketsonde het tandvlees sonderen. Als het tandvlees dan bloed na sonderen is er sprake van ontsteking. Dit kan worden genoteerd in een bloedingsindex of parodontiumstatus, waarna het percentage bloeding na sonderen kan worden uitgerekend. Over het algemeen wordt gestreefd naar een bloedingsindex van minder dan 20%.

Bloedingsneiging na sonderen