Paro-preventie traject

Dit preventieve traject bestaat uit regelmatige mondhygiene (her)instructie en gebitsreiniging onder en boven het tandvlees. Ook kan eventueel om de aantal jaar de tandvleespockets en de gezondheid van de steunweefsels (o.a. tandvlees en bot) in een status worden vastgelegd.

Een paro-preventie traject vindt over het algemeen plaats bij een PPS-score 2, waar de gezondheid van het tandvlees zich nog op een kantelpunt bevindt. Er is sprake van beginnende of milde parodontitis. Met goede instructie en reguliere gebitsreiniging is de mondgezondheid vaak weer de goede kant op te sturen. Mocht de situatie verslechteren dan zal alsnog een intensief paro-traject nodig zijn.

Het is ook mogelijk dat een paro-preventie traject bij PPS-score 3 wordt toegepast. In tegenstelling tot het intensievere paro-traject wordt er niet behandeld volgens de systematiek met de T-codes maar met M en C codes. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn.