Pocket

Een (tandvlees)pocket is de ruimte tussen de tanden (of een implantaat) en het tandvlees.

Bij ernstige tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot verdwijnt (parodontitis en peri-implantitis) wordt de pocket steeds dieper. Een pocket tot en met 3 millimeter wordt bij natuurlijke tanden nog gezien als gezond. Is er sprake van tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot verdwijnt (parodontitis) dan worden deze pockets dieper. Bij implantaten zijn de pockets vaak dieper en wordt meestal de grens van 6mm aangehouden, waarbij er nog sprake kan zijn van een gezonde pocket.

Bij natuurlijke tanden en kiezen is er bij een pocket van 6 mm of dieper, wel sprake van een ernstige situatie. De tandarts, mondhygiƫnist of preventie-assistent sondeert om de zoveel tijd uw tanden en kiezen. Het sonderen wordt met een speciaal instrument gedaan, de zogenaamde pocketsonde.

De uitkomst kan globaal worden vastgelegd in een DPSI score of bij ernstige vormen van tandvleesontsteking ook in een pocket- of parodontiumstatus.

Sonderen van de pockets bij parodontitis

Een pocketsonde waarmee de diepte van de pockets worden opgemeten