Pocket

Een (tandvlees)pocket is de ruimte tussen de tanden en het tandvlees.

Bij ernstige tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot verdwijnt (parodontitis) wordt de pocket steeds dieper. Een pocket tot en met 3 millimeter wordt gezien als gezond. Is er sprake van tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot verdwijnt (parodontitis) dan worden deze pockets dieper.

Vanaf 6 en meer millimeters is de situatie ernstig. De tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent sondeert om de zoveel tijd uw tanden en kiezen. Het sonderen wordt met een speciaal instrument gedaan, de zogenaamde pocketsonde.

De uitkomst kan globaal worden vastgelegd in een DPSI score of bij ernstige vormen van tandvleesontsteking ook in een pocket- of parodontiumstatus.

Sonderen van de pockets bij parodontitis

Een pocketsonde waarmee de diepte van de pockets worden opgemeten