Furcatie

Een furcatie is de ruimte tussen de wortels van een kies, ook wel wortelsplitsing genoemd.

In een gezonde situatie is deze ruimte gevuld met bot en bedekt met tandvlees. Bij parodontitis vindt er afbraak van bot plaats en kan deze ruimte toegankelijk worden. Er ontstaat een soort van tunnel onder de kies door. Deze ruimte is heel lastig schoon te houden en de prognose van een kies wordt slechter naarmate de furcatie dieper is.

Links een onderkies met twee wortels en ook twee furcatie ingangen en rechts een bovenkies met drie wortels en daardoor ook drie furcatie ingangen

Het schoonhouden van een furcatie (wortelsplitsing) met een rager