C001 Consult ten behoeve van een intake

€ 44,31

Wat is het?

Het eerste bezoek van een nieuwe patiënt bij een (algemene) tandartspraktijk. Bij dat eerste bezoek is er naast een kennismaking ook tijd nodig voor het inrichten van en overbrengen van gegevens naar de patiëntenkaart.

Met daarnaast het bespreken van de wensen en het zogenaamde zorgdoel voor het gebit. Dit zorgdoel komt neer op het bespreken van: wat is de situatie nu en wat zou je willen investeren in tijd en geld om zaken met je tanden kiezen te bereiken of juist te behouden?

Wat is in het tarief inbegrepen?

    • het aanmaken van een patiëntenkaart
    • het registreren van de status van het gebit door in de patiëntenkaart aan te geven waar tanden en kiezen ontbreken en waar vullingen, kroon- en brugwerk en implantaten en tandheelkundige aandoeningen als tandbederf zich bevinden (status praesens).
    • het afnemen en bespreken van een gezondheidsvragenlijst (medische anamnese).
    • het bespreken van het vervolgtraject, wat er allemaal gedaan moet worden om het zorgdoel te behalen, zoals ook de noodzaak voor verder aanvullend onderzoek.
    • het bepalen en bespreken van het zorgdoel.