C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

€ 126,72

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Een uitgebreid mondonderzoek voor het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere zorgverlener of praktijk.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Eén of meerdere consulten met het bespreken van de hulpvraag met daarbij een mondonderzoek om de hulpvraag te kunnen beantwoorden en een oordeel te kunnen vormen.
  • het beschrijven van de relevante afwijkingen ten opzichte van een diagnose, behandelplan en/of werk van de andere zorgverlener of praktijk.
  • Het maken en bespreken van het schriftelijke oordeel (second opinion).
  • Het zonodig geven van adviezen.
  • het afnemen en bespreken van één of meerdere anamneses, zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale anamnese.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Aanvullend onderzoek zoals röntgenfoto's.