E51 Verwijderen van kroon of brug

€ 42,24

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het kan zijn dat er een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd moet worden bij een tand of kies waarop een kroon of brug is geplaatst. Een wortelkanaalbehandeling is dan lastiger uit te voeren omdat er bijvoorbeeld minder zicht is. Om de wortelkanaalbehandeling goed te laten verlopen kan de tandarts proberen de kroon of brug te verwijderen zonder deze kapot te maken. Daarvoor is deze toeslag bedoeld.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het (reparabel) verwijderen van de kroon of brug van het gebitselement dat behandeld wordt.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle overige tandartshandelingen, zoals het opnieuw vastzetten van de kroon (R74)

Wat kan niet?

De code is niet bedoeld voor het doorslijpen (kapotmaken) van de kroon of brug. Voor het op deze wijze verwijderen bestaat code R77.

Wat is verplicht?

Het elementnummer moet bij deze prestatiecode worden vermeld.

Bijzonderheden

Deze code kan alleen gedeclareerd worden bij een DETI-score van B en Klasse II of III van de Classificatie.