C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

€ 211,20

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het tarief om veranderingen aan vier of meer (ontbrekende) tanden of kiezen voor een restauratieve behandeling te plannen en te bespreken.

In de restauratieve tandheelkunde (herstellen van het gebit) is vaak sprake van complexe gebitsituaties. De vorm van veel tanden en kiezen moet dan hersteld of aangepast worden en ontbrekende tanden en kiezen gepland. De tandarts kan dan niet op niet 'op gevoel' gaan boren en de patiënt wil ook kunnen zien hoe het er na de behandeling uit zal komen te zien.

Met behulp van een restauratieve proefopstelling kan deze planning gemaakt en gevisualiseerd worden. De proefopstelling kan digitaal gemaakt worden, maar ook met was op een gipsmodel.

Een proefopstelling kan worden gepast in de mond, met een zogenaamde mock-up. Soms is de situatie zo dat passen in de mond niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld als de tanden juist kleiner gemaakt moeten worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het nemen van (digitale) afdrukken.
 • Het nemen van foto's met een camera (lichtfoto's).
 • Alle soorten beetregistraties, zoals ook een facebow of facescan.
 • Het laten maken van (studie)modellen van de tanden en kiezen.
 • Het laten zien van het beoogde eindresultaat (visualisatie).
 • Het bespreken van het beoogde eindresultaat en de restauratieve behandelmogelijkheden.
 • Overleg met de tandtechnieker over de proefopstelling.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Het (verplicht) voorafgaande integrale behandelplan C012. Voordat een uitgebreide restauratief behandeling zinvol is moet eerst de gehele mond uitgebreid beoordeeld worden.
 2. Röntgenfoto's
 3. Het passen van de proefopstelling in de mond, de mock-up (R92).
 4. De restauratieve en andere mogelijke behandelingen.

Bijzonderheden

Dit tarief kan alleen gedeclareerd worden als voorafgaand een uitgebreid integraal behandelplan is gemaakt (C012).

Dit tarief is inclusief modellen en beetregistraties en kan daarom niet in combinatie met C013 en G10.

Digitale proefopstelling in de bovenkaak met visualisatie

Wax-up voortanden t.b.v. een brug op een gipsmodel (analoog)