J047 Vervangen volgend implantaat

€ 113,48

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het tarief voor het opnieuw plaatsen van een tweede en/of daaropvolgende (tand)implantaat tijdens dezelfde afspraak. Deze code is bedoeld voor een herstel ingreep nadat eerder een implantaat verloren gegaan is.

Het tarief mag niet binnen zes maanden na het plaatsen van (het te vervangen) implantaat in rekening gebracht worden.

Als het implantaat door dezelfde tandartspraktijk wordt vervangen dan mogen het onderzoek en de planning niet in rekening gebracht worden (J010, J011).

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Lokale verdoving (A10/A15).
 • De (normale) implantatieplanning, zoals het bepalen van het type implantaat en wat er op gemaakt zal gan worden (suprastructuur).
 • Het toedekken van de patiënt met steriele doeken.
 • Het zo nodig opklappen van het tandvlees op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het zo nodig vrijleggen van het foramen mentale.
 • Het boren in het bot (boorgat) en eventuele correcties van het bot met de boor op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het plaatsen van het implantaat en controleren van de (primaire) stabiliteit van het implantaat.
 • Het afsluiten van het implantaat met een coverscrew of healing abutment.
 • Het zonodig hechten van het tandvlees.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • Het geven van instructies.
 • Het vastleggen van het type implantaat en bijbehorend batchnummer in een registratiesysteem en het geven van een implantaat paspoort.
 • De chirurgische nazorg na de operatie (hechtingen verwijderen, controle wondgenezing, voorschrijven van medicijnen, geven van adviezen) gedurende zes maanden na de ingreep.
 • Zonodig prothetische nazorg gedurende twee maanden: het aanpassen van het bestaande (gedeeltelijke) kunstgebit aan de nieuwe situatie; het verhelpen van drukplaatsen; het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De kosten van het implantaat (J057) en andere (bio)materialen die in de mond (tijdelijk) of permanent aangebracht worden tijdens de implantatie.
 2. Het plaatsen van een volgend implantaat (J047).
 3. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J001.
 4. Het aanvullen van weefsels, zoals een botopbouw, een (directe of indirecte) sinuslift of een bot, tandvlees / bindweefsel transplantaat.
 5. Het meten van de stabiliteit van het implantaat met een ISQ meting.
 6. De implantatieplanning op een (cb)ct scan (J014) of met behulp van een proefopstelling (J012, J013).
 7. De kosten van een opbouw (abutment) voor het direct plaatsen van een tijdelijke kroon op het implantaat (J060) (immediate tandvervanging, direct door protocol).
 8. Een eventuele tijdelijke voorziening zoals een tijdelijke kroon, etsbrug of een (gedeeltelijk) kunstgebit.