J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

€ 174,13

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het met lichaamseigen bot en/of een botsubstituut verbreden of verhogen van de kaakwal, in de onder- of bovenkaak zonder dat er implantaten worden geplaatst. Afhankelijk van de situatie is er vaak na 3 tot 6 maanden er voldoende bot ontstaan is om implantaten te plaatsen. Deze procedure wordt ook wel een botopbouw genoemd.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • De operatie-planning (indien nog niet eerder uitgevoerd bij onderdeel a).
 • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt.
 • De verdoving, het opklappen van het tandvlees en indien nodig het corrigeren van de kaakwal.
 • Het zo nodig corrigeren / aanpassen van het tandvlees.
 • Het opvullen van de kaakbijholte en het eventueel plaatsen van een membraan en/of pinnen.
 • Het hechten van het tandvlees (en wondtoilet).
 • (Indien van toepassing) het aanpassen van een (gedeeltelijk) kunstgebit.
 • Het geven van instructies aan de patiënt of eventuele begeleider.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende zes maanden na de operatie. Zoals verwijderen van hechtingen, controles van de wondgenezing en voorschrijven van medicijnen.
 • het verlenen van prothetische nazorg gedurende twee maanden: het aanpassen van het bestaande kunstgebit aan de nieuwe situatie; het verhelpen van drukplaatsen; het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling.

Wat is niet het tarief inbegrepen?

 1. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J002.
 2. Het verbreden of verhogen van de andere kaak.
 3. Het opvullen van de kaakbijholte (sinuslift) Als dat in dezelfde zitting plaatsvindt dan kan ook J020 of J021 in rekening gebracht worden.
 4. De kosten van de biomaterialen voor de botopbouw, zoals het botsubstituut, pinnen en het membraan. Deze mag de tandarts 1 op 1 aan u doorberekenen.
 5. Een eventueel weefseltransplantaat zoals J054 en J055.
 6. Röntgenfoto's of andere reguliere tandheelkundige behandelingen.

Bijzonderheden

Dit tarief is bedoeld voor het opvullen van de kaakbijholte zonder dat er implantaten geplaatst worden. Na genezing kunnen dan als nog implantaten geplaatst worden. Daarom wordt dit ook wel pre-implantologische chirurgie genoemd en kan het niet in combinatie met het plaatsen van implantaten in dezelfde kaak gedeclareerd worden (J040, J046 of J049).