J12 Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak

€ 152,76

Wat is het?

Het met lichaamseigen bot en/of een botsubstituut verbreden of verhogen van de kaakwal, in de onder of bovenkaak. Afhankelijk van de situatie is er na 3 tot 6 maanden er voldoende bot ontstaan is om implantaten te plaatsen. Deze procedure wordt ook wel een botopbouw genoemd.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • De operatie-planning.
 • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt.
 • De verdoving, het opklappen van het tandvlees en indien nodig het corrigeren van de kaakwal.
 • Het zo nodig corrigeren / aanpassen van het tandvlees.
 • De techniek om de kaak te verbreden en/ of te verhogen en het eventueel plaatsen van een membraan en/of pinnen.
 • Het hechten van het tandvlees (en wondtoilet).
 • (Indien van toepassing) het aanpassen van een (gedeeltelijk) kunstgebit.
 • Het geven van instructies aan de patiënt of eventuele begeleider.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende twee maanden na de operatie. Zoals verwijderen van hechtingen, controles van de wondgenezing en onderzoeken en behandelen van complicaties.

Wat is niet het tarief inbegrepen?

 1. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code j98.
 2. Het opvullen van de andere kaak.
 3. Het opvullen van de kaakbijholte. Als dat in dezelfde zitting plaatsvindt dan kan J09 / J10 in rekening gebracht worden.
 4. De kosten van de biomaterialen om het extra bot te regenereren, zoals het botsubstituut, pinnen en het membraan waarmee de botopbouw bedekt wordt. Deze mag de tandarts 1 op 1 aan u doorberekenen.
 5. Röntgenfoto's of andere reguliere tandheelkundige behandelingen.
 6. Het openen van het tandvlees en weghalen van bot op een andere locatie in de mond om te gebruiken voor de botopbouw. Hiervoor kan de tandarts J11 in rekening brengen.

Bijzonderheden

Dit tarief is bedoeld voor het verbreden en/of verhogen van de kaakwal zonder dat er implantaten geplaatst worden. Na genezing kunnen dan als nog implantaten geplaatst worden. Daarom wordt dit ook wel pre-implantologische chirurgie genoemd.