H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling

€ 77,44

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het globale onderzoek of een autotransplantaat behandeling mogelijk en/of zinvol is. De bevindingen worden besproken en daarnaast wordt ook informatie gegeven over implantaten.

Dit onderzoek kan door de verwijzend tandarts uitgevoerd worden, maar over het algemeen vindt het plaats tijdens de eerste afspraak met de tandarts-implantoloog.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het in kaart brengen van de klacht(en).
 • Het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese.
 • Onderzoek naar het functioneren van een aanwezige prothetische voorziening.
 • Het zo nodig verwijzen naar een andere zorgverlener (tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, tandartsspecialist, huisarts, medisch specialist, en/of instelling voor bijzondere tandheelkunde).
 • Het schriftelijk vastleggen van de bevindingen (in het patiënten dossier).
 • Het bespreken van de bevindingen.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenonderzoek. Vaak is een kaakoverzichtsfoto (X21, X22) of een 3D scan noodzakelijk (X25).
 2. Een begroting. In de praktijk komt het wel voor dat al bij een H3 onderzoek een begroting gegeven wordt. Maar er zijn ook veel situaties waarbij meer onderzoek (J011) nodig is voordat een begroting gemaakt kan worden.
 3. Uitgebreide (autotransplantaat) voorlichting aan de patiënt.
 4. Uitgebreid overleg en/of terugrapportages naar andere zorgverleners.
 5. Bothoogte en botdikte metingen.
 6. Een boormal/ paselement.
 7. Een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.
 8. Een eventueel orthodontisch traject.