G22 Verlengd onderzoek OPD

€ 253,44

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Een uitgebreid onderzoek bij pijn en beweegstoornissen in het aangezicht en kaak- en kauwstelsel, Orofaciale Pijn en Disfunctie (OPD) genoemd. Als uit het eerste functieonderzoek (G21) blijkt dat er veel complicerende factoren zijn dan is een verlengd onderzoek OPD noodzakelijk. Eventueel kan er dan ook een spieractiviteitsmeting gedaan worden (G23).

De tandarts(-gnatholoog) gebruikt voor dit consult een werkwijze en vragenlijsten (mede)opgesteld door de wetenschappelijke vereniging (www.nvgpt.nl) en de internationale werkgroep.

Als uit het verlengde onderzoek blijkt dat de (complexe) problemen op het terrein van de tandarts-gnatholoog liggen dan kan er er een zogenaamd 'complex' OPD-B behandeltraject gestart worden. Dit bestaat uit een mogelijke stabilisatieopbeetplaat (G62) met daarnaast een counseling traject. Bij deze (complexe) therapie consulten (G43) worden naast oefeningen / (zelf)massages, het omgaan met pijn / gebruik van pijnmedicatie, gedragstherapie, ook zaken zoals biofeedback technieken en zogenaamde sensomotorische oefentherapie gegeven.

Bij deze complexe problematiek is het ook mogelijk dat er injecties met in de kauwspieren (o.a. botox) of het kaakgewricht worden gegeven (G44) of dat er een consult plaatsvindt over het gebruik van apparatuur waarmee geoefend moet worden (G46). Na verloop van tijd (6-12 maanden) wordt het effect van de therapie geëvalueerd (G48). Afhankelijk van de uitkomst kan de therapie worden gestopt, voortgezet, of er (alsnog) verwezen worden.

Uit het verlengd onderzoek OPD kan ook blijken dat de patiënt doorverwezen moet worden (in overleg met huisarts) naar een vakgebied buiten het domein van de gnathologie (denk hierbij aan een neuroloog, KNO-arts, pijnteam etc)

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het volledige DC/TMD Axis I onderzoek en het afnemen en beoordelen van de DC/TMD Axis 2 vragenlijsten. Zie deze link voor meer informatie.
 • Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener.
 • Het opstellen en het geven van uitleg over de mogelijke diagnose / afwijking aan de patiënt en het vaststellen en bespreken van het behandelplan / beleid met de patiënt.
 • Indien noodzakelijk voor de aard van de OPD kan het onderzoek uitgebreid worden met cervicogene pijn (hals/nek), neurogene pijn (zenuw) en hoofdpijn.
 • Onderzoek of de oorzaak alsnog in een tand/kies of de kaak gelegen is (dento-alveolair).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenonderzoek.
 2. Een mogelijke stabilisatieopbeetplaat (G62).
 3. Een mogelijke spieractiviteitsmeting en registratie (G23).
 4. Therapeutische injecties (G44).
 5. Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) (G46).
 6. Een counseling traject (meestal) complexe OPD (B) met therapie consulten (G43). Hierbij worden naast oefeningen / (zelf)massages, het omgaan met pijn / gebruik van pijnmedicatie, gedragstherapie, ook zaken zoals biofeedback technieken en zogenaamde sensomotorische oefentherapie gegeven.
 7. Het na verloop van tijd evalueren van het effect van de therapie (G48).

Stroomschema OPD