M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 15,78

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

De meeste tandheelkundige problemen zijn te voorkomen als gezond wordt geleefd en het gebit op de juiste manier verzorgd. Daarom is het van belang dat er niet alleen voorlichting en/of instructie wordt gegeven, maar dat dit ook geëvalueerd (gecontroleerd) wordt. Bij de evaluatie kunnen zaken aangepast (bijgestuurd) worden en nieuwe adviezen gegeven.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het (opnieuw) kleuren van de tandplak.
  • Het vastleggen van de plakscore (plakindex).
  • Het bijsturen van voorlichting en eerdere instructies, ook aan begeleiders.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle overige tandartshandelingen.

Bijzonderheden

De code M02 wordt per tijdblok van 5 minuten in rekening gebracht en (naar evenredigheid) afgerond. Dit betekent dat 17 minuten behandeltijd naar beneden wordt afgerond en 18 minuten wordt naar boven afgerond. In dat laatste geval staat op de rekening dan viermaal de code M02.

Bij behandeltijd gaat het om de 'directe behandeltijd'. Dat is de tijd waar u zelf bij aanwezig bent en ook behandeld wordt. Het doen van de administratie, zoals de facturatie hoort daar niet bij. Het is wel zo dat voor een goede behandeling de mondzorgverlener ook algemene vragen stelt, zoals over uw gezondheid (medische anamnese) of over uw mondgezondheid (tandheelkundige anamnese). De bevindingen hiervan worden genoteerd in het dossier tijdens de behandeling.