T044 Complex consult parodontale nazorg

€ 189,38

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Een afspraak waarbij de gezondheid van het tandvlees en de mondhygiëne wordt beoordeeld. Daarnaast geeft de tandarts of mondhygiënist advies en worden de tanden en kiezen (onder het tandvlees) gereinigd.

Bij een paro-traject is er (regelmatige) nazorg nodig om het behaalde resultaat te beoordelen en ook te behouden.

Het complex consult parodontale nazorg is bedoeld voor situaties waar de volgende complicerende zaken aanwezig zijn:

- (Meerwortelige) kies met verdiepte pocket(s).
- Toegankelijke wortelsplitsing (furcatie).
- Angulair botdefect.
- Infrabony defect (een angulair defect waarbij de buitenste botranden nog overeind staan en er een kommetje is ontstaan).
- Of als bij één of meer van de onderdelen van het tarief zeer veel inspanning nodig is.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het beoordelen van de gezondheid van het tandvlees en de omliggende weefsels (parodontium).
  • Het controleren van de mondhygiëne.
  • Het verwijderen van aanwezige tandplak en tandsteen.
  • Rootplaning (als het nodig is).
  • Het polijsten van de gebitselementen.
  • Het geven van instructie en voorlichting over mondhygiëne.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Verdoving (A10).
  2. Röntgenfoto’s.
  3. Alle overige tandartshandelingen.

Bijzonderheden

Deze behandelcode kan alleen gebruikt worden in de nazorgfase van een paro-traject EN als tussentijdse controle na een initiële parodontale behandeling (T021, T022) voorafgaand aan een evaluatiestatus (T032).

Indien er geen verdiepte pockets zijn van meer dan 4 millimeter dan kan er geen parodontale nazorg meer in rekening gebracht worden.

Deze behandelcode kan niet op de dezelfde dag in combinatie met C001, C002, C003, C010, C011, C012, M01, M02, M03 en M40 in rekening worden gebracht. Dit in verband met overlap tussen de codes. Een uitzondering is de periodieke controle C002, als deze door een andere zorgverlener wordt gedaan. Bijvoorbeeld wanneer de consument bij de mondhygiënist of andere tandarts komt voor een parodontale behandeling en daarvoor of daarna bij de tandarts voor een periodieke controle. Dit mag dan wel gecombineerd worden omdat het onwenselijk zou zijn dat daarvoor een afspraak op een andere dag gemaakt zou moeten worden.