J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

€ 180,13

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het opvullen van de andere (linker of rechter) kaakbijholte (sinus maxillaris) met lichaamseigen bot en/of een botsubstituut binnen een termijn van drie maanden na het opvullen van de eerste kaakbijholte.

Afhankelijk van de situatie is er na 3 tot 9 maanden voldoende bot in de kaakbijholte ontstaan om de implantaten te kunnen plaatsen. Deze procedure wordt ook wel een sinuslift genoemd.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • De operatie-planning (indien nog niet eerder uitgevoerd bij onderdeel a).
 • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt.
 • De verdoving, het opklappen van het tandvlees en indien nodig het corrigeren van de kaakwal.
 • Het zo nodig corrigeren / aanpassen van het tandvlees.
 • Het opvullen van de kaakbijholte en het eventueel plaatsen van een membraan en/of pinnen.
 • Het hechten van het tandvlees (en wondtoilet).
 • (Indien van toepassing) het aanpassen van een (gedeeltelijk) kunstgebit.
 • Het geven van instructies aan de patiënt of eventuele begeleider.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende zes maanden na de operatie. Zoals verwijderen van hechtingen, controles van de wondgenezing en voorschrijven van medicijnen.
 • het verlenen van prothetische nazorg gedurende twee maanden: het aanpassen van het bestaande (gedeeltelijke) kunstgebit aan de nieuwe situatie; het verhelpen van drukplaatsen; het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling.

Wat is niet het tarief inbegrepen?

 1. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J002.
 2. Het opvullen van de andere kaakbijholte. Als dat in dezelfde zitting of binnen drie maanden plaatsvindt dan kan J021 in rekening gebracht worden.
 3. Het breder en/of hoger maken van de kaakwal. Als dat in dezelfde zitting plaatsvindt dan kan ook J022 in rekening gebracht worden.
 4. De kosten van de biomaterialen om het bot in de kaakbijholte te regenereren, zoals het botsubstituut, pinnen en het membraan waarmee de opening bedekt kan worden. Deze mag de tandarts 1 op 1 aan u doorberekenen.
 5. Een eventueel weefseltransplantaat zoals J054 en J055.
 6. Röntgenfoto's of andere reguliere tandheelkundige behandelingen.
 7. Het openen van het tandvlees en weghalen van bot op een andere locatie in de mond om te gebruiken als opvulmateriaal voor de kaakbijholte. Hiervoor kan de tandarts J052 in rekening brengen.

Bijzonderheden

Dit tarief is bedoeld voor het opvullen van de kaakbijholte zonder dat er implantaten geplaatst worden. Na genezing kunnen dan als nog implantaten geplaatst worden. Daarom wordt dit ook wel pre-implantologische chirurgie genoemd.

Het tarief kan alleen in rekening gebracht worden in combinatie met J020 of binnen drie maanden na J020.