J041 Plaatsen volgend implantaat, in dezelfde kaak

€ 113,48

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het tarief voor het plaatsen voor een tweede en/of daaropvolgende (tand)implantaat in één van beide kaken tijdens dezelfde afspraak.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Lokale verdoving (A10/A15).
 • De (normale) implantatieplanning, zoals het bepalen van het type implantaat en wat er op gemaakt zal gan worden (suprastructuur).
 • Het toedekken van de patiënt met steriele doeken.
 • Het zo nodig opklappen van het tandvlees op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het zo nodig vrijleggen van het foramen mentale.
 • Het boren in het bot (boorgat) en eventuele correcties van het bot met de boor op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het plaatsen van het implantaat en controleren van de (primaire) stabiliteit van het implantaat.
 • Het afsluiten van het implantaat met een coverscrew of healing abutment.
 • Het zonodig hechten van het tandvlees.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • Het geven van instructies.
 • Het vastleggen van het type implantaat en bijbehorend batchnummer in een registratiesysteem en het geven van een implantaat paspoort.
 • De chirurgische nazorg na de operatie (hechtingen verwijderen, controle wondgenezing, voorschrijven van medicijnen, geven van adviezen) gedurende zes maanden na de ingreep.
 • Zonodig prothetische nazorg gedurende twee maanden: het aanpassen van het bestaande (gedeeltelijke) kunstgebit aan de nieuwe situatie; het verhelpen van drukplaatsen; het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De kosten van het implantaat (J057) en andere (bio)materialen die in de mond (tijdelijk) of permanent aangebracht worden tijdens de implantatie.
 2. Het plaatsen van het eerste (J040) of een volgend implantaat (J041).
 3. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J001.
 4. Het aanvullen van weefsels, zoals een botopbouw, een (directe of indirecte) sinuslift of een bot, tandvlees / bindweefsel transplantaat.
 5. Het meten van de stabiliteit van het implantaat met een ISQ meting.
 6. De implantatieplanning op een (cb)ct scan (J014) of met behulp van een proefopstelling (J012, J013).
 7. De kosten van een opbouw (abutment) voor het direct plaatsen van een tijdelijke kroon op het implantaat (immediate tandvervanging, direct door protocol).
 8. Een eventuele tijdelijke voorziening zoals een tijdelijke kroon, etsbrug of een (gedeeltelijk) kunstgebit.

Bijzonderheden

Alle (steriele) verbruiksmaterialen en het instrumentarium voor het plaatsen van het implantaat (behalve boren voor eenmalig gebruik J050) worden met de code J001 (per kaak) in rekening gebracht en kunnen verder niet in rekening gebracht worden.