J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

€ 102,07

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2024

Kies een ander jaar

Wat is het?

Het met lichaamseigen bot en/of een botsubstituut verbreden of verhogen van de kaakwal, tegelijkertijd met het plaatsen van een of meerdere implantaten. Het tarief geldt per sextant. Deze procedure wordt ook wel een botopbouw genoemd.


Wat is in het tarief inbegrepen?

  • De techniek om de kaak te verbreden en/ of te verhogen en het eventueel plaatsen van een membraan en/of pinnen.

Wat is niet het tarief inbegrepen?

  1. Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit kan de tandarts doorberekenen met code J001.
  2. Het plaatsen van de implantaten (onderdeel d).
  3. Het opvullen van een andere kaakhelft of frontregio. Als dat in dezelfde zitting plaatsvindt dan kan een extra J030 voor dat sextant in rekening gebracht worden.
  4. Het opvullen van de kaakbijholte (sinuslift). Als dat in dezelfde zitting plaatsvindt dan kan J031, J032 in rekening gebracht worden.
  5. De kosten van de biomaterialen om het extra bot te regenereren, zoals het botsubstituut, pinnen en het membraan waarmee de botopbouw bedekt wordt. Deze mag de tandarts 1 op 1 aan u doorberekenen.
  6. Röntgenfoto's of andere reguliere tandheelkundige behandelingen.
  7. Het openen van het tandvlees en weghalen van bot of bindweefsel op een andere locatie in de mond om te gebruiken voor de botopbouw. Hiervoor kan de tandarts ondermeer J052, J054 in rekening brengen.

Bijzonderheden

Kan alleen gebruikt worden in combinatie met J040, J041, J046, J047 of J049.

Boptopbouw

In de video is te zien dat een deel van de schroef van het implantaat aan niet bedekt is met bot. Na het plaatsen van het implantaat zal de implantoloog het gebied waar te weinig bot is opvullen met korrels (granulaat) en vaak ook bedekken met een soort van 'velletje', wat een membraan wordt genoemd.

Het membraan schermt het nieuw te vormen bot af voor voor de sneller delende cellen van het tandvlees. Het materiaal onder het membraan kan o.a. lichaamseigen bot zijn, maar ook menselijk donorbot, kunstbot of bot van een dier (o.a rund). Afhankelijk van de situatie en de hoeveelheid benodigde botvuller, zal er één of een combinatie van de eerder genoemde materialen gebruikt worden.

De laatste ontwikkelingen bij botopbouwen zijn het gebruik van geconcentreerde bestandsdelen van eigen bloed (met veel groeifactoren) en het gebruik van gemalen tand of kies.