T070 Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 200,60

Wat is het?

Een flapoperatie is een chirurgische ingreep in de mond waarbij onder plaatselijke verdoving het tandvlees wordt losgemaakt van het onderliggende kaakbot en opgeklapt (opzij geschoven). Deze behandelingscode is bedoeld voor een kleine lokale ingreep tussen twee tanden of kiezen.

Als bij parodontitis de pockets erg diep zijn of niet goed bereikbaar, kan er tandplak en tandsteen achterblijven na een gebitsreiniging. Om deze diepe pockets toch goed te kunnen reinigen, kan de tandarts het tandvlees opklappen en het ontstoken weefsel verwijderen. De wortels van de tanden en kiezen en de rand van het kaakbot zijn dan goed zichtbaar en ook bereikbaar voor reinigen.

Botranden die schuin verlopen en reinigen in de weg zitten kunnen dan ook aangepast worden. Als de omstandigheden het toelaten kan ook regeneratie toegepast worden. Met speciale materialen wordt dan geprobeerd om het omliggende kaakbot en de aanhechting van een tand of kies daaraan, te herstellen.

Aan het einde van de behandeling wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen gehecht. Om het tandvlees te beschermen en goed op zijn plek te houden, wordt het soms met wondverband bedekt. Wondverband lijkt wel een beetje op stopverf. Om de diepte van de pockets te verminderen wordt soms het tandvlees ingekort of lager gehecht (apicaalwaartse flap).

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt.Denk hierbij bijvoorbeeld aan steriele handschoenen, doeken, operatiejassen en speciaal verpakt instrumentarium.
 • Het geven van verdoving.
 • Het opklappen van het tandvlees en de slijmvliezen.
 • Het reinigen van de worteloppervlakken en rootplaning.
 • Het zo nodig corrigeren van een botrand om reinigen makkelijker te maken.
 • Het zo nodig gelijktijdig uitvoeren van een tuber- of retromolaarplastiek met de toeslagcode T076.
 • Het hechten, inclusief wondtoilet.
 • Instructie en indien nodig voorschrijven van medicatie (bijv. pijnstillers of spoelmiddel).
 • Het schrijven van een operatieverslag.
 • Het geven van instructies en voorlichting over mondhygiëne.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Röntgenfoto’s.
 2. Regeneratie techniek (T112) en de kostprijs van de gebruikte regeneratie materialen.
 3. De kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

Bijzonderheden

Deze behandelcode kan niet in combinatie met C002, C003, C010, C012, M40, M01, M02 en M03 in rekening worden gebracht, in verband met te veel overlap.