Onderlaag

Bij diepe vullingen kan de tandarts de zenuw (pulpa) afdekken of beschermen door een onderlaag aan te brengen. Er wordt dan eerst een dunne cementlaag gelegd op de diepste delen van de geboorde tand of kies. Er bestaan meerdere soorten onderlagen die afhankelijk van de situatie gebruikt kunnen worden.

Voorbeeld van het aanbrengen van een veel gebruikt glasionomeercement als onderlaag