Pulpakamer

De wortelkanalen komen bij elkaar in de pulpakamer. Bij kinderen en jong volwassenen zijn de wortelkanalen breed en is de pulpakamer groot. Gedurende het leven zullen deze steeds kleiner worden doordat er vanuit de pulpa nieuw tandbeen wordt afgezet tegen de wanden. Bij wortelkanaalbehandeling is een goede toegang tot de pulpakamer essentieel om van daaruit de kanalen te kunnen vinden en behandelen.

Lees hier meer over de tand(anatomie).

Openen van de pulpakamer om de kanaalingangen te vinden

Toegankelijk maken van de kanaalingangen door de pulpakamer