Articulatie

Articulatie is de wijze waarop de boven en onder tanden en kiezen over elkaar heen schuiven. In tegenstelling tot de statische occlusie is articulatie dynamisch (bewegend).

Een bekende vorm van een articulatieconcept is hoektandgeleiding (canine guidance).

Hoektandgeleiding