Occlusie

Occlusie is de wijze hoe de boven en onder tanden en kiezen met elkaar contact maken. Een andere term is 'de beet' en een tand(kies)contact wordt ook wel een occlusiepunt genoemd.

De stand waarin de boven en onder tanden en kiezen het best in elkaar passen wordt maximale occlusie genoemd. Synoniemen zijn habituele occlusie, intercuspal position (IP) of centric occlusion (CO).

Iemand kan echter op verschillende manieren dichtbijten zodat er ook verschillende occlusies kunnen bestaan. De stand waarin bijvoorbeeld de kaakkopjes en de kaakkommen het best in elkaar passen ligt vaak wat verder naar achter dan de maximale occlusie en wordt centrale occlusie (retruded contact position RCP) genoemd.

Met behulp van occlusiepapier of gipsmodellen in een articulator kan een tandarts de occlusie in kaart brengen.

Occlusiepunten