C11 Periodieke controle

€ 22,91

Wat is het?

De standaard controle van de tandarts, ook wel periodiek mondonderzoek genoemd (PMO). Om de mond gezond te houden controleert de tandarts om de zoveel tijd uw mond. Vaak is dat één tot twee keer per jaar. Niet alleen uw tanden en kiezen en het tandvlees worden onderzocht maar ook de gebieden in en rond de mond. Verder kan het nodig zijn om ook de algemene gezondheid te bespreken omdat deze een relatie heeft met uw mondgezondheid. En andersom heeft uw mondgezondheid een relatie met uw algemene gezondheid.

Bezoekt u uw nieuwe tandarts voor het eerst en zijn er geen grote afwijkingen of een behandelachterstand? Dan wordt een C11 ook gebruikt voor dat intakeconsult en het vastleggen van het behandeldoel en het plan om dat te bereiken (zorgplan).

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het screenen van de gezondheid van het tandvlees met de DPSI score.
  • Het geven van voorlichting, (M01) korter (durend) dan 5 minuten.
  • Het verwijzen naar een andere zorgverlener.
  • Het oplossen van kleine problemen waar geen duidelijk tarief voor bestaat.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Het geven van voorlichting, (M01) langer durend dan 5 minuten.
  2. Het schoonmaken / reinigen van het gebit (M03) of evalueren van de mondhygiëne (M02).
  3. Het herstellen of oplossen van andere tandheelkundige problemen zoals o.a. het opnieuw vastzetten van een kroon of bijvoorbeeld de reparatie van een vulling.
  4. Uitgebreid specifiek onderzoek, zoals op het gebied van implantologie, tandvleesproblemen, kaakgewrichtsproblematiek.
  5. Het opstellen en schriftelijk toesturen van een uitgebreid behandelplan (C28).

Tip

Bespreek met uw tandarts wat het zorgdoel is van uw gebit. Dit kan bijvoorbeeld het levenslang behoud zijn van uw tanden en kiezen of behoud met uitzondering van de achterste kiezen. Bespreek vervolgens wat hiervoor de bedreigingen zijn. Dit kan bijvoorbeeld een verhoogd risico op gaatjes, parodontitis of een toenemende slijtage door knarsen zijn. Aan de hand daarvan kunnen adviezen gegeven worden of extra behandelingen gepland worden om het doel om uw gebit te behouden ook te halen.