G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 143,28

Wat is het?

Een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van pijn in de mond, de kaken, het hoofd of de nek-, schouder regio en/of het niet goed functioneren van het kaakgewricht en/of de kaakspieren. Dit onderzoek wordt gedaan als de tandarts een afwijking constateert of wanneer de patiënt een probleem aangeeft, bijvoorbeeld het niet goed kunnen openen van de mond.

Om een diagnose te stellen wordt dit (klinisch) onderzoek van het kauwstelsel bijna altijd aangevuld met een röntgenonderzoek (X21).

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Uitvragen van de aangegeven klacht.
 • Vragen over de medische, tandheelkundige en indien van toepassing psychologische voorgeschiedenis, alsmede overleg met de huisarts of andere betrokken artsen.
 • Het beoordelen en meten van de kaakbewegingen, de kaakspieren en kaakgewrichten en optredende pijnklachten of kaakgewrichtsgeluiden.
 • Beoordelen van de tandcontacten bij dichtbijten en verschuiven van de onderkaak langs de bovenkaak.
 • Het schriftelijk vastleggen van de verkregen gegevens.
 • Het bespreken van de gegevens met de patiënt en het geven van een eerste advies.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Een gedocumenteerde verwijzing naar een andere zorgverlener die betrokken dient te worden in de behandeling, bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut, slaaplaboratorium, etc. (G03).
 2. Gedocumenteerde terugkoppeling naar een verwijzer betreffende de bevindingen (G03).
 3. Het opstellen en opsturen van een behandelplan waarin de gehele mondgezondheid met de staat van de tanden en kiezen wordt meegenomen. (C28).
 4. Röntgenonderzoek van de kaken (X21, X25, X26) of tanden (X10).
 5. Het beoordelen van de slijtage door tandenknarsen.
 6. Het meten van de spieractiviteit (G02).
 7. Verdoving om pijn veroorzaakt door de tanden of kiezen uit te sluiten (A10).