A10 Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,33

Wat is het?

Het tarief voor lokaal verdoven van een tand, kies of het tandvlees. Gelukkig kan een tandarts door de verdoving tegenwoordig een behandeling nagenoeg pijnloos uitvoeren. Er bestaan verschillende soorten verdovingen die met dit tarief uitgevoerd kunnen worden.

De geleidingsanesthesie waarbij de verdovingsvloeistof een zenuw vanaf dat punt blokkeert. Zo kan met één injectie meerdere kiezen en het tandvlees worden verdoofd. Bij een veel gebruikte variant (mandibulair blok) is dan ook het bijeffect van de verdoofde onderlip en tong herkenbaar.

De infiltratieanesthesie waarbij de verdovingsvloeistof alleen de omliggende weefsels en tanden of kiezen verdoofd. In de onderkaak is het bot zo hard en dicht dat de kiezen niet met infiltratieanesthesie verdoofd kunnen worden.

De intraligamentaire anesthesie waarbij de verdovingsvloeistof in de ruimte tussen de wortel en het kaakbot wordt gespoten. Hierbij wordt alleen de betreffende tand of kies verdoofd en minder van de omliggende weefsels.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het vooraf verdoven van het tandvlees met oppervlakteverdoving (A15). Dit wordt soms gedaan om de prik van de naald minder te voelen.
  • Alle verdoofde tanden en kiezen die tegelijkertijd verdoofd raken bij de geleidingsverdoving.
  • De verdoofde tand of kies naast de tand of kies waar de infiltratieverdoving is ingespoten. Met uitzondering van de centrale tanden (31,41,11,21) in het midden.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle tandartshandelingen die na of voor de verdoving worden uitgevoerd (behalve A15).

Bijzonderheden

Sommige behandelingen kunnen niet zonder verdoving worden uitgevoerd, zoals extracties, (tandvlees)chirurgie en implantologische behandelingen. Daarom zijn die tarieven altijd inclusief anesthesie en kan dit niet apart berekend worden.

In de onderkaak wordt de verdoving van de kiezen aan één kant eenmaal per blok in rekening gebracht. In andere situaties geldt dat slechts één verdoving in rekening gebracht mag worden per twee tanden of kiezen. Met uitzondering van de centrale tanden (31,41,11,21) in het midden en wanneer intra-ligamentaire anesthesie gebruikt is. In dat laatste geval kan het tarief per tand of kies in rekening gebracht worden.