G03 Gedocumenteerde verwijzing voor kaakgewrichtsbehandeling

€ 63,04

Wat is het?

Een schriftelijke verwijzing of terugkoppeling aan een andere zorgverlener of de verwijzend (tand)arts. De verwijzing / terugkoppeling omvat uitgebreide informatie/documentatie over de aard van de klacht, het uitgevoerde onderzoek, de bevindingen en de vraagstelling.

Na het uitgebreid functieonderzoek van het kauwstelsel (G01) is meestal een diagnose vastgesteld. Als deze diagnose betekent dat ook een andere zorgverlener moet worden ingeschakeld om de klachten te bestrijden, dan wordt deze schriftelijke verwijzing opgesteld. Ook als er geen diagnose gesteld kon worden is een gedocumenteerde verwijzing naar andere zorgverlener vaak noodzakelijk.

Naar aanleiding van het uitgebreid functieonderzoek wordt ook vaak een schriftelijke terugkoppeling naar een verwijzend arts, tandarts en/of specialist opgesteld. Ook dan kan code G03 in rekening gebracht worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Schriftelijk verslag naar aanleiding van bevindingen tijdens het uitgebreid functieonderzoek aan verwijzer en voorgestelde behandeling of (door)verwijzing.
  • Schriftelijk verslag naar aanleiding van bevindingen tijdens het uitgebreid functieonderzoek aan een andere zorgverlener ten behoeve van (aanvullende) diagnostiek en/of behandeling. Het verslag bevat o.a:
    - Informatie/documentatie aard van de klacht;
    - Uitgevoerd onderzoek;
    - Bevindingen.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De eindrapportage aan een verwijzer na het beëindigen van de actieve behandeling. G03 kan dan weer in rekening gebracht worden. De eindrapportage bevat de diagnose, het behandelresultaat en de behandeladviezen. Voorbeelden van deze adviezen zijn het langdurig dragen van een stabilisatie opbeetplaat, of het vervolgen van geconstateerde gebitsslijtage.