R28 Endokroon, indirect vervaardigd

€ 68,77

Het tarief voor het boren en plaatsen van een kroon dat in het binnenste deel (endodontium) van een tand of kies valt en die buiten de mond gemaakt is (indirect).

Het endodontium van een tand of kies bevat de holle binnenste delen van een tand of kies, de pulpakamer en de wortelkanalen. De endokroon steekt uit in één van die holle delen en heeft daardoor extra houvast (retentie). Een endokroon wordt als vervanging van een stiftopbouw steeds meer toegepast bij volledig keramische werkstukken.

Na het boren (prepareren) van de tand of kies neemt de tandarts een (digitale) afdruk van de kies. Vervolgens kan in dezelfde afspraak (chairside) de kroon door de tandarts geplaatst worden of dit kan bij uitbesteding aan een tandtechnieker in twee stappen plaatsvinden. De tandarts maakt dan na de afdruk een tijdelijke kroon (noodkroon). Nadat de kroon door de tandtechnicus op maat is gemaakt, wordt deze bij een tweede behandeling door de tandarts vastgezet in de kies (cementeren). Na verwijderen van de lijm (cement), polijsten en aanpassen van de hoogte is de behandeling afgerond.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Het boren in de kies en het nemen van een (digitale) afdruk.
 • Een standaard beetregistratie.
 • Een eventuele tandvleescorrectie (T82, T83). Het (elektrisch) wegsnijden van tandvlees.
 • Het bepalen van de kleur van de te maken kroon.
 • Overleg met de tandtechnieker.
 • Een tijdelijke kroon, indien van toepassing.
 • Het vastzetten (cementeren) van de kroon, inclusief het lijmen en voorbewerken van het tandweefsel (etsen).
 • Het op de juiste hoogte brengen van de kroon na cementeren.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. Een verdoving (A10).
 2. Een rubberdam (V50) om de kies droog te houden bij het boren en of lijmen (cementeren).
 3. Het aanvullen van de tandstomp of beschermen van diepe delen met composiet (R31).
 4. Verankering van de tandstomp in het wortelkanaal met een stiftopbouw (V80).
 5. Extra hechting door te zandstralen en speciale kunststof lijmtechnieken te gebruiken (R14).
 6. Een kroonverlenging (T87, T88) waarin weken tot maanden voor de kroonbehandeling het tandvlees wordt opgeklapt en ook kaakbot wordt weggenomen. Een kroonverlenging kan nodig zijn omdat er anders te weinig houvast is voor de kroon.
 7. Een niet-standaard beetregistratiemethode zoals een facebow (G10). Dit mag echter pas bij twee kronen of meer in rekening gebracht worden.
 8. De tandtechniekkosten van deze methode. Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen. In het geval dat de tandarts de inlay zelf (CAD-CAM) vervaardigt gelden de maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Wat is verplicht?

Bij deze prestatiecode moet het elementnummer worden vermeld.

Endokroon waarbij het onderste deel in de pulpakamer valt en het begin van de wortelkanalen