J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 536,23

Wat is het?

Het tarief voor het plaatsen van twee implantaten in een tandeloze (edentate) onderkaak voor een klikgebit.

Wat is in het tarief inbegrepen?

 • Lokale verdoving (A10/A15).
 • De (normale) implantatieplanning.
 • Het afnemen van een uitgebreide medische anamnese.
 • Diagnostiek die nodig is voor de implantologie behandeling, zoals o.a. bothoogte en botdikte metingen, welke implantaten geplaatst kunnen worden en de beoordeling voor de noodzaak van een boorsjabloon of proefopstelling. Indien deze nodig is, dan zal dit onder J03 in rekening gebracht worden.
 • Indien nodig nemen van afdrukken voor studiemodellen (vaak van gips).
 • Uitgebreid voor- en inlichten van de patiënt over de implantologische behandeling.
 • Het opstellen en bespreken van een behandelingsplan.
 • Het opstellen van de bijbehorende begroting.
 • Het aanvragen van een machtiging bij de zorgverzekeraar (indien van toepassing).
 • Uitgebreid overleg en/of terugrapportage naar andere zorgverleners (zoals de verwijzer).
 • Het toedekken van de patiënt met steriele doeken.
 • Het steriele instrumentarium en de verbruiksmaterialen (o.a. hechtdraad), dit is inclusief J80.
 • Het zo nodig opklappen van het tandvlees op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het eventueel later opzoeken van de eerste twee implantaten onder het tandvlees (2e-fase, J23, J29).
 • Het boren in het bot (boorgat) en eventuele correcties van het bot met de boor op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
 • Het plaatsen van twee implantaten en controleren van de (primaire) stabiliteit van deze implantaten.
 • Het afsluiten van het implantaat met een coverscrew of healing abutment.
 • Het hechten van het tandvlees.
 • De nazorg na de operatie (hechtingen verwijderen, controle wondgenezing, geven van adviezen) gedurende zes maanden na de ingreep.
 • Het maken van een operatieverslag en indien van toepassing terugkoppeling aan de verwijzend tandarts.
 • Aanpassingen aan het huidige kunstgebit (niet het te maken klikgebit) gedurende zes maanden na de ingreep.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

 1. De prijs van het implantaat (J33) en andere (bio)materialen die in de mond (tijdelijk) of permanent aangebracht worden tijdens de implantatie.
 2. Het plaatsen van een derde en/of volgend implantaat (J28).
 3. Het aanvullen van weefsels, zoals een botopbouw, of een tandvlees / bindweefsel transplantaat.
 4. De implantatieplanning op een (cb)ct scan (j05) of met behulp van een proefopstelling (j03).
 5. Een eventueel (tijdelijk) kunstgebit.

Bijzonderheden

Alle (steriele) verbruiksmaterialen en het instrumentarium (overheadkosten J97) voor het plaatsen van de implantaten (behalve boren voor eenmalig gebruik J07) zijn inclusief J80 en kunnen verder niet in rekening gebracht worden. De zaken die normaliter onder J02 vallen zijn ook inclusief het J80 tarief.