J02 Verlengd onderzoek implantologie

€ 105,35

Wat is het?

Het uitgebreidere implantologisch onderzoek, nadat uit het eerste onderzoek (J01) gebleken is, dat een implantologische behandeling haalbaar en zinvol is.

Dit (vervolg)onderzoek wordt in rekening gebracht door de tandarts-implantoloog die de behandeling ook zal gaan uitvoeren. Een deel van de handelingen kan worden uitgevoerd zonder dat de patiënt aanwezig is. Denk hierbij aan het opstellen van het implantologisch plan aan de hand van de bevindingen, het overleg en de terugrapportage aan de (verwijzende) zorgverlener, of het aanvragen van een machtiging bij de zorgverzekeraar.

Mochten er één of meer vervolgafspraken noodzakelijk zijn om het implantologisch plan te bespreken dan zijn die allemaal inclusief het J02 tarief.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het afnemen van een uitgebreide medische anamnese.
  • Diagnostiek die nodig is voor de implantologie behandeling, zoals o.a. bothoogte en botdikte metingen, welke implantaten geplaatst kunnen worden en de beoordeling voor de noodzaak van een boorsjabloon of proefopstelling (J03).
  • Indien nodig nemen van afdrukken voor studiemodellen (vaak van gips).
  • Uitgebreid voor- en inlichten van de patiënt over de implantologische behandeling.
  • Het opstellen en bespreken van een behandelingsplan.
  • Het opstellen van de bijbehorende begroting.
  • Het aanvragen van een machtiging bij de zorgverzekeraar (indien van toepassing).
  • Uitgebreid overleg en/of terugrapportage naar andere zorgverleners (zoals de verwijzer).

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Röntgenonderzoek. Vaak is een kaakoverzichtsfoto (X21, X22) of een 3D scan noodzakelijk (X25).
  2. Een boorsjabloon of proefopstelling (J03).