E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 61,72

Wat is het?

Na een wortelkanaalbehandeling is het binnenste vroeger levende deel van de tand of kies hol. Deze ruimte wordt de pulpakamer genoemd. Deze pulpakamer en de kanaalingangen moeten goed worden afgesloten om de wortelkanalen te beschermen tegen (her)infectie en om de tand of kies te verstevigen.

Dit tarief is voor het aanbrengen van deze diepe vulling in de pulpakamer na een wortelkanaalbehandeling. Deze wortelkanaalbehandeling kan eerder uitgevoerd zijn, herbehandeld worden of net nieuw zijn.

Als de pulpakamer wordt opgevuld om de tand of kies voor te bereiden op een kroon dan wordt code R31 gebruikt.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het boren in de pulpakamer en kanaalingangen.
  • Het aanbrengen van eventuele onderlagen en de lijmprocedure voor het vulmateriaal.
  • Het aanbrengen van het vulmateriaal in de pulpakamer en de kanaalingangen.
  • Het drooghouden van de mond met een speekselzuiger en watten.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Een verdoving (A10/A15).
  2. Een rubberdam (E45 / V50).
  3. De vulling in het bovenste deel van de tand of kies zelf (bijv. V93).

Wat is verplicht?

Pulpakamer

Openen van een pulpakamer