Regeneratie(materiaal)

Een materiaal dat chirurgisch wordt aangebracht om verloren gegaan kaakbot en/of aanhechting van tanden en kiezen te herstellen (regenereren).

Een dergelijk materiaal kan bestaan uit een gel, korrels of een membraan (velletje) en wordt gebruikt bij implantologie en tandvleeschirurgie. Het materiaal lost vaak vanzelf op (resorbeerbaar) maar er bestaan ook niet-oplosbare membranen die later weer verwijderd moeten worden.

Regeneren van een botdefect bij het plaatsen van een implantaat (kaakverbreding)

Regeneren van verlies van bot en aanhechting van een kies (flapoperatie met aanbrengen regeneratiemateriaal)