Plakbrug (etsbrug)

Een plakbrug is een methode waarmee een tandarts ontbrekende tanden of kiezen kan vervangen. De ontbrekende tand of kies wordt dan vastgeplakt (etsen) aan de buurtanden. Deze brugconstructie wordt gebruikt als de buurtanden nog gaaf zijn (geen of nauwelijks vullingen).

Het voordeel is dat dan nauwelijks iets van de gave tanden hoeft te worden afgeslepen. Soms is het ook mogelijk om het zonder slijpen te doen. De plakbrug zit wel minder stevig dan een gewone brug en wordt daarom vooral gebruikt ter vervanging van één of twee voortanden. Bij de kiezen zijn vaak de kauwkrachten te groot.

De plakbrug kan direct in de mond worden gemaakt, waarbij soms ook glasfiber wordt gebruikt als extra versteviging of indirect buiten de mond na het nemen van een afdruk. Als de plakbrug indirect gemaakt is, wordt deze door middel van metalen of keramische vleugels bevestigingsplaatjes met kunststof lijm aan de binnenzijde van de tanden geplakt.

Een plakbrug waarvoor aan de tanden geboord is (geprepareerd), wordt in rekening gebracht met R61 en plakbrug waarbij de tanden niet geprepareerd zijn met R60.

Etsbrug, indirect gemaakt met twee metalen vleugels als bevestiging.

Klassieke preparatie plakbrug indirect gemaakt voor metalen vleugels

Maken van een directe plakbrug met glasfiber ondersteuning