PISA

Periodontal Inflamed Surface Area. PISA staat voor de grootte van de wond in de mond veroorzaakt door ernstig tandvleesontsteking (parodontitis). Het laat de ontstekingslast zien: hoe groter het wondoppervlak, hoe groter de ontstekingslast.

De PISA geeft daarmee een beeld van de belasting van de algemene gezondheid door parodontitis.