Facebow

Bij het maken of plannen van een uitgebreid plan met kroon- en brugwerk, vullingen of een opbeetplaat is het belangrijk om ook de positie van de bovenkaak met de tanden en kiezen ten opzichte van de schedel (het gezicht) te bepalen. Een normale beetregistratie bijvoorbeeld door te bijten op was is dan niet voldoende en een aanvullende registratie met een facebow is dan noodzakelijk.

Enerzijds is dit belangrijk voor de esthetiek omdat anders de tanden en kiezen scheef gemaakt kunnen worden ten opzichte van de rest van het gezicht. En anderzijds is het door de facebow registratie mogelijk om nauwkeuriger de bewegingen van de onderkaak na te bootsen in de articulator, wat weer belangrijk is voor de vormgeving van het kroon- en brugwerk, de vullingen of de opbeetplaat.

Bij een facebow registratie wordt de facebow (tijdelijk) op het hoofd geplaatst en de positie van de kaken ten opzichte van de schedel (het gezicht, de ogen en de oren) vastgelegd.

Facebow

Facebow