DETI-score en Classificatie Endodontologische Behandeling

De DETI-score bepaalt de moeilijkheidsgraad van een wortelkanaalbehandeling. Aan de hand van een aantal vastgestelde criteria wordt door de tandarts een onderscheid gemaakt tussen een ongecompliceerde en een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling. Bij score A zijn er geen complicerende factoren aanwezig en bij score B zijn er één of meer complicerende factoren aanwezig.

DETI-score

Wanneer er sprake is van score B dan wordt een uitgebreide lijst ingevuld, de zogenaamde Classificatie Endodontologische Behandeling. Bij meer dan 19 punten (Klasse II en III) is er sprake van een gecompliceerde wortelkanaalbehandeling en dan alleen kunnen de toeslagtarieven (E51-E57) in rekening gebracht worden.

Classificatie Endodontologische Behandeling